RSS
Prima Pagina
Contact
Harta
 
 
Prima / Publicaţii / Toate publicaţiile
Toate publicaţiile  
 
25.04.2013, 09:05
Plățile formale și neformale achitate de către părinți în instituțiile de învățămînt preuniversitar
Conform legislaţiei Republicii Moldova, învăţământul primar şi secundar general este integral finanţatde stat, iar studiile în astfel de instituţii sunt fără plată. Însă, conform unor opinii, mijloacele bugetarealocate instituțiilor de învățământ primar şi secundar general nu sunt suficiente pentru funcționareaadecvată a acestora. În consecinţă, mai mulţi părinții, din iniţiativă proprie sau fiind constrânşi deanumite împrejurări, efectuează plăţi, formale sau neformale, pentru ceea ce ei consideră sau li se spunecă sunt în folosul educaţiei propriilor lor copii.
 
13.03.2013, 15:48
Raportul de activitate al Institutului de Politici Publice, anul 2012
Institutul de politici publice este o organizaţie independentă, nonpartizană, nonprofit, care impărtăşeşte valorile libertăţilor individuale, ale societăţii democratice, statutui de drept, economiei de piaţă libere. Misiunea Institutului constă în a contribui la instituirea în Republica Moldova a unei societăţi deschise, participatorii, pluraliste, bazate pe valorile democratice, prin efectuarea, sprijinirea şi sponsorizarea cercetărilor şi analizelor independente ale politicilor publice în domeniile prioritare ale existenţei comunităţii şi funcţionării societăţii.
 
06.02.2013, 13:27
Ordine Publică, Securitate şi Apărare. Raport de monitorizare a implementării Planului de acţiuni al Guvernului la capitolul "Ordine Publică, Securitate şi Apărare "
Raportul de monitorizare a implementării Planului de Acţiuni al Guvernului la capitolul "Ordine Publică, Securitate şi Apărare" a fost realizat de către experţii grupului de lucru Securitate şi Politică Externă din cadrul Consiliului National pentru Participare
 
06.02.2013, 13:25
Reintegrarea Ţării. Raport de monitorizare a implementării Planului de acţiuni al Guvernului la capitolul "Reintegrarea Ţării"
Raportul de monitorizare a implementării Planului de Acţiuni al Guvernului la capitolul " Reintegrarea Ţării " a fost realizat de către experţii grupului de lucru Securitate şi Politică Externă din cadrul Consiliului National pentru Participare.
 
06.02.2013, 13:23
Politica Externă. Raport de monitorizare a implementării Planului de acţiuni al Guvernului la capitolul "Politica Externă"
Raportul de monitorizare a implementării Planului de Acţiuni al Guvernului la capitolul "Politica Externă " a fost realizat de către experţii grupului de lucru Securitate şi Politică Externă din cadrul Consiliului National pentru Participare
 
07.11.2012, 15:02
Aportul societăţii civile şi al sectorului privat la atingerea ţintelor naţionale ale Obiectivelorde Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova (8 studii)
Tatiana Gribincea, Reducerea sărăciei extreme şi a foamei - studiulAnatol Gremalschi, Asigurarea accesului la învăţămîntul general obligatoriu - studiulLaurenţia Filipschi, Reducerea mortalităţii copiilor - studiulMaria Ţăruş, Îmbunătăţirea sănătăţii materne - studiulTatiana Cernomoriţ, Combaterea HIV/SIDA, tuberculozei şi altor maladii - studiulIuliana Cantaragiu, Asigurarea unui mediu durabil - studiulElena Culiuc, Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare - studiulDaniela Terzi-Barbaroşie, Promovarea egalităţii genurilor şi abilitarea femeilor - studiul
 
26.10.2012, 16:15
Sondaj de opinie cu privire la gradul de integrare a populaţiei din UTA Găgăuzia în societatea Republicii Moldova
Vezi in : ru  
 
26.10.2012, 16:01
Integrarea grupurilor etnice şi consolidarea naţiunii civice în Republica Moldova
Vezi in : ro   ru   // 1714.42 Kb
 
19.04.2006, 00:00
Starea de spirit în retrospectivă
Întrebarea privind direcţia în care se îndreaptă ţara vizează de fapt o evaluare difuză a realităţii. Atunci când se referă la direcţia în care merg lucrurile oamenii fac de fapt o evaluare difuză a realităţii, au în vedere aspecte situate la nivele diferite: naţional (activitatea Guvernului, încred
Vezi in : ro   en   Vasile Cantarji // 125 Kb
 
19.04.2006, 00:00
Analiza percepţiei soluţiilor pentru a îmbunătăţi situaţia social economică din Republica Moldova
Pentru o mai buna funcţionarea a statului Republica Moldova, precum şi pentru ridicarea bunăstării cetăţeanului este necesar de efectuat anumite schimbări socio-economice. Reieşind din necesitatea acestei schimbări, ne propunem analiza evoluţiei răspunsurilor la întrebarea din Sondajele de
Vezi in : ro   en   Andrei Luchian // 125.5 Kb
 
21.02.2006, 00:00
Strategia Europeana a Republicii Moldova
Institutul de Politici Publice propune atentiei opiniei publice textul revazut al Strategiei Europene a Republicii Moldova, elaborarea caruia a fost posibila datorita studiilor executate de expertii din structurile de stat si organizatiile neguvernamentale, coordonate de Ministerul Afacerilor Extern
IPP
 
17.01.2006, 00:00
Susţinerea pregătirii profesionale a cadrelor didactice şi pregătirii-învăţării în ţările Europei de Sud-Est. Raport naţional.
Raportul a fost elaborat cu suportul Programului de Sprijin a Educaţiei al Institutului pentru o Societate Deschisă - RE:FINE - Fondul pentru Inovaţii şi Dezvoltare de Reţele.Politica de Stat în sfera învăţămîntului, inclusiv învăţămîntul superior este determinată de Legea Învăţămîntului a Republi
Vezi in : ro   en   // 472 Kb
 
19.12.2005, 00:00
Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova.
Institutul de Politici Publice cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare a efectuat o analiză a modului de realizare a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului in Republica Moldova: reducerea sărăciei, asigurarea accesului universal la educaţia primara, promovarea egalităţii genuri
Vezi in : ro   en   IPP // 259 Kb
 
09.12.2005, 00:00
Măsurile de Consolidare a Încrederii şi Securităţii în Moldova
La 29 noiembrie 2005 Misiunea OSCE în Republica Moldova a prezentat mass-media şi organizaţiilor neguvernamenale ideile principale ale unui document întitulat „Măsuri de Consolidare a Încrederii şi Securităţii în Moldova” (Confidence and Security Building Measure in Moldova). Necesitatea unui as
Vezi in : ro   en   Iurie Pîntea // 41 Kb
 
01.12.2005, 00:00
Crearea punctelor mixte de control pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene
Obiectivul principal al proiectului de cercetare “Crearea punctelor mixte de control pe segmentul Transnistrean al frontierei moldo-ucrainene” a fost examinarea practicilor existente în organizarea unei asemenea forme de control şi formularea concluziilor şi propunerilor pentru autorităţile naţional
Vezi in : ro   en   IPP // 283.42 Kb
 
21.11.2005, 00:00
Stabilizarea Republicii Moldova - vecinătate sau asociere la UE
Raport prezentat la conferinţa internaţională„Vecinătatea NATO şi UE: implicaţii politice privind securitatea Republicii Moldova. Aspiraţii europene”, Chişinău, 14-15 noiembrie 2005
Vezi in : ro   en   Dr. Valeriu Gheorghiu // 68.5 Kb
 
21.11.2005, 00:00
Cazul Republicii Moldova: ce ar putea face UE şi SUA?
În cadrul consultărilor din 26-27 septembrie de la Odessa s-a decis extinderea formatului de negocieri în problema soluţionării conflictului Transnistrian, UE şi SUA fiind acceptaţi în calitate de observatori.
Vezi in : ro   en   Oazu Nantoi // 100.5 Kb
 
10.11.2005, 00:00
Planul de Acţiuni Moldova-UE: negocieri şi implementări (eng)
Raport prezentat la conferinţa "Experienţa internaţională a Integrării Europene şi perspectivele politicii de vecinătate pentru Armenia", 3-5 noiembrie 2005, Erevan.
Vezi in : ro   en   Dr. V. Gheorghiu // 97 Kb
 
08.11.2005, 00:00
Elaborarea si implementarea politicilor publice in domeniul formarii profesionale si al pietii muncii
Rapoarte prezentate la seminarul desfasurat la Chisisnau pe data de 7-8 noiembrie 2005.Planificarea OferteiFormarea Profesionala InitialaFormarea Profesionala ContinuaDezvoltarea Resurselor UmaneCadrul European al CalificarilorAbordarea Sectoriala
IPP
 
26.05.2005, 00:00
EU-Moldova Actions Plan and the Economic Growth and Poverty Reduction Strategy Paper: Comparative analysis
The Economic Growth and Poverty Reduction Strategy Paper (EGPRSP) and the EU-Moldova Action Plan are now, probably, the main strategic planning documents in the country. They are referred to in election platforms of political parties, they are discussed in the meetings of IFI with country’s Governme
Vezi in : ro   en   Arcadie Barbarosie, Dr, Catalina Barbarosie, MA
 
Pagina:
Precedenta 1 2 3 4 5 6 7 Urmatoarea
Prima / Publicaţii / Toate publicaţiile
 
Sus
Actualizat: 28.02.2018   //  Vizitatori: 1457045
Institutul de Politici Publice Prima ipp@ipp.md Contact Harta
Publicaţii   /   Anunţuri   /   Evenimente   /   Referinţe utile
Tel. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Creat de Trimaran