RSS
Prima Pagina
Contact
Harta
 
 
Black Sea Peacebuilding Network
Despre proiect
The objectives of the network are: to continue to foster local ownership and regional collaboration between NGOs in the Black Sea area; to create linkage to civil society from specific conflict-settings; to forge common approaches of key regional actors and the EU to strengthen the role of civil society and unlock their peacemaking potential; to strengthen peacebuilding capacities at local policy and grass roots level; to improve efficient communication and advocacy at the EU policy level by providing opportunities for networking.
Detalii: 1. The Black Sea Peacebuilding Network
Prima / Proiecte IPP / TOATE PROIECTELE
TOATE PROIECTELE  
 
01.02.2017, 11:50
Proiectul "Consolidarea colectivităţilor şcolare: creşterea rolului părinţilor şi comunităților în guvernarea educaţiei"
Scopul proiectului:Creşterea rolului părinţilor, comunităţilor locale şi organizaţiilor societăţii civile în guvernanţa învăţământului general în vederea democratizării vieţii şcolare şi creşterii culturii participării părinţilor în viaţa şcolii.Obiectivele proiectului:1.        Modernizarea cadrului normativ-juridic al învăţământului general prin sporirea nivelului de participare a părinţilor, comunităţilor şi organizaţiilor societăţii civile în elaborarea, adoptarea şi implementarea deciziilor ce privesc educaţia propriilor lor copii.2.        Eficientizarea mecanismelor instituţionale şi a procedurilor de racordare a ofertei educaţionale a învăţământului general la necesităţile beneficiarilor direcţi ai educaţiei − elevilor,
 
25.01.2016, 09:33
Proiectul "Observatorul societății civile în reformarea educației"
Scopul proiectului constă în sporirea contribuției societății civile la orientarea politicilor educaționale spre dezvoltarea unui învățământ pentru toți şi pentru fiecare.
 
07.12.2015, 08:24
Proiectul "Consolidarea eforturilor societății pentru afirmarea unui învăţământ deschis, participativ, bazat pe performanță"
Scopul proiectului:Perfecţionarea politicilor educaţionale orientate spre afirmarea unui învăţământ deschis, bazat pe performanţă, meritocraţie şi incluziune, şi creşterea gradului de susţinere a acestora.Obiectivele proiectului:·      Promovarea meritocraţiei si integrității academice prin dezvoltarea unor politici educaţionale de afirmare a unui învăţământ general orientat spre performanţă·      Consolidarea capacităţilor umane în promovarea autonomiei instituţiilor de învăţământ şi creşterii gradului de participare a părinţilor, comunităţilor, reprezentanţilor societăţii civile în viaţa şcolii·      Creşterea transparenţei în domeniul educaţiei·      Informarea şi mobilizarea cetăţenilor în promovarea şi implementarea reformelor
 
30.06.2015, 10:29
Project title: Destination: Transparency – New EU Member States' Best Practices for Moldova and Ukraine
Time frame: 1.05.2014-30.07.2015 http://www.pism.pl/about-us/research/projects/ongoing-projects/PISM-leading-the-Destination-Transparency-New-EU-Member-States-Best-Practices-for-Moldova-and-Ukraine-project
 
29.12.2014, 10:00
Proiectul "Consolidarea politicilor educaționale şi creşterea nivelului de susţinere a acestora de către beneficiarii direcţi şi indirecţi ai sistemului educaţional"
Proiect al societăţii civile, finanţat de Fundaţiile pentru o Societate Deschisă prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova şi desfăşurat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei
 
31.01.2013, 11:38
Proiectul "Recomandările Curţii de Conturi: Advocacy pentru transparenţa şi eficienţa utilizării banilor publici
Perioada de implementare: 01 ianuarie - 31 decembrie 2013. Scopul proiectului este de a contribui la creşterea transparenţei şi eficienţei utilizării banilor publici prin sporirea nivelului de implicare a societăţii civile în implementarea recomandărilor Curţii de Conturi.  Obiectivele proiectului: 1.     Creşterea gradului de conştientizare de către societate civilă a necesităţii implicării active în promovarea executării recomandărilor Curţii de Conturi, ca mijloc de eficientizare a utilizării mijloacelor financiare publice; 2.      Susţinerea şi ridicarea nivelului de transparenţă a procesului de implementare a recomandărilor
 
27.11.2012, 16:08
Proiectul "Consolidarea capacităţilor organizaţiilor societăţii civile din zona de securitate a Republicii Moldova"
Proiectul este implementat în cadrul Programului de Granturi pentru Democraţie al Ambasadei S.U.A. în Republica MoldovaThe Institute of Public Policy requests $19,902  to implement a 7-months project aiming at participation promoting of NGO in decision and policy making and contributing to the democratisation process by strengthening capacity of CSOs representatives from security zone of the Republic of Moldova (considering NGOs from  both - the left and right banks of the Nistru river) in the following localities: Cocieri, Molovata, Corjova, Horlecani, Cosnita, Dubasari Town, Rogi, Lunga, New Pogrebea.  NGOs from the security zone should exert their
 
15.10.2012, 10:57
Proiectul "Consolidarea capacităţii mass-media de a informa şi monitoriza reformele din sectorul de securitate şi procesul de soluţionare a conflictului transnistrean"
Scopul proiectului este de a contribui la reformele din sectorul de securitate din Republica Moldova și soluționarea conflictului transnistrean prin intensificarea discuțiilor publice cu privire la aceste probleme.
 
21.06.2011, 14:33
Proiectul “Societatea civilă şi sectorul privat în calitate de contribuitori la implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului”
Obiectivul de bază al proiectului este creşterea capacităţii reprezentanţilor OSC şi ai sectorului privat, identificaţi în cadrul Agendei de la Accra în calitate de actori ai dezvoltării, contribuirea mai eficientă la implementarea ODM şi a ţintelor acestora
IPP
 
23.09.2008, 00:00
Proiectul "Asistenta in formarea unei poliЕЈii mai profesioniste, democratice Еџi concentrate pe comunitate Г®n concordanЕЈДѓ cu normele Еџi standardele Europene"
Programul de reformă vizează formarea unei poliţii mai profesioniste, democratice şi concentrate pe comunitate în concordanţă cu normele şi standardele Europene. Programul a fost lansat odată cu semnarea la 20 aprilie 2007 a Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Afacerilor Interne şi organiz
 
23.09.2008, 00:00
Proiectul "Consiliul de Experti pentru solutionarea conflictului Transnistrean"
Proiectul “Consiliul de Experţi pentru soluţionarea conflictului Transnistrean” este implementat de către IPP cu sprijinul financiar al Black Sea Trust Found for regional Cooperation. Proiectul se va desfărşura pe parcursul anului 2008-2009 şi prevede cel puţin 6 întruniri ale grupului de experţi di
IPP
 
02.01.2008, 00:00
Proiectele implementate de Institutul de Politici Publice in anii 2006 - 2007
Programul „Politici de integrare europeană” A. Elaborarea Strategiei Europene şi promovarea ideii integrării europene şi a unei imagini mai veridice a Moldovei ca ţară europeană. Strategia Europeană a fost avizată (pozitiv) de toate ministerele şi departamentele ţării, fiind introduse şi unele modif
IPP
 
04.08.2006, 00:00
Programul STARLINK. Promovarea reformelor Еџi guvernarea democraticДѓ a sectorului de securitate
Programul Starlink este propus pentru a ajuta alăturarea Georgiei, Moldovei şi Ucrainei la vasta comunitate europeană de securitate prin promovarea reformelor şi guvernarea democratică a sectorului de securitate. Aceasta urmează să fie obţinută prin crearea de capacităţi. Mai specific, Starlink se v
 
06.03.2002, 00:00 - 8-.-0.2005
Proiectul "Programul NOSTRUM"
Programul NOSTRUM a fost conceput pentru a conecta Republica Moldova si Ucraina la comunitatea de securitate prin promovarea reformelor sistemului de guvernare a sectorului de securitate, folosind pentru aceasta instruirea si educatia. Indiferent de aspiratiile de accedere la UE si NATO, Republica M
 
23.08.2003, 00:00 - 8-.-0.2005
Proiectul “Uniunea Europeană si Moldova – procesul de tranzitie si intensificarea parteneriatului” – program de instruire
Proiectul a avut drept scop instruirea persoanelor în problemele legate de Uniunea Europeană şi instituirea unui contingent de 25 de formatori şi consultanţi, care mai apoi, să fie capabili să promoveze şi să ofere activităţi de training în domeniul UE.
 
23.08.2003, 00:00 - 8-.-0.2004
Proiectul “Cooperarea dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în domeniul justiţiei şi afacerilor interne”
În cadrul proiectului au fost analizate domeniile de colaborare în cadrul Pactului de Stabilitate şi a politicii noii vecinătăţi în problematica justiţiei şi afacerilor interne, evidenţierea tangenţelor şi a diferenţelor. În 2003 toate studiile au fost editate în volumele:“Republica Moldova şi Inte
 
23.08.2003, 00:00 - 8-.-0.2004
Proiectul "Raportul procesele de dezvoltare a tarii"
Raportul dat reflectă procesele de dezvoltare a ţării, ele devenind un mecanism important de monitorizare permanentă a progreselor şi de analiză a obstacolelor în calea dezvoltării umane. În raport s-au examinat principalele tendinţe economice, politice şi sociale, aspiraţiile cetăţenilor, poziţia g
 
23.08.2003, 00:00 - 8-.-0.2005
Proiectul Promovarea egalitДѓЕЈii genurilor Еџi abilitДѓЕЈii femeilor; combaterea HIV/SIDA, tuberculozei, malariei Еџi a altor boli; asigurarea durabilitДѓЕЈii mediului
Temele abordate la atelierele de lucru au fost promovarea egalităţii genurilor şi abilităţii femeilor; combaterea HIV/SIDA, tuberculozei, malariei şi a altor boli; asigurarea durabilităţii mediului”.
 
23.08.2003, 00:00 - 8-.-0.2004
Proiectul "Traficul de copii,Prevenirea traficului de fiinЕЈe umane pentru exploatarea sexualДѓ Еџi de muncДѓ in R. Moldova"
În iunie 2003 a fost desfăşurat un atelier naţional de lucru “Prevenirea traficului de fiinţe umane pentru exploatarea sexuală şi de muncă”. În cadrul atelierului a fost realizat Planul Naţional de Acţiuni pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane” şi prezentat raportul “Traficul de copii în Repu
 
23.08.2003, 00:00 - 8-.-0.2004
Proiectul Politici migraЕЈionale Г®n Republica Moldova
După plecarea lor, rolul MAE şi a misiunilor diplomatice în problema migraţiei, emigrarea muncitorilor naţionali, imigrarea (afluxul) muncitorilor străini şi lacunele şi punctele slabe ale politicilor migraţionale existente.În cadrul proiectului au fost examinate căile de acces a cooperării interne
 
Pagina:
1 2 Urmatoarea
Anunţuri
16.02.2017, 14:52
Concurs de selectare a experţilor pentru elaborarea sintezelor de politici educaţionale (policy briefs)
08.02.2017, 12:08
Institutul de Politici Publice din Republica Moldova invită reprezentanții ONG-urilor și mass-mediei locale la instruirea „Consolidarea capacității societății civile de a contribui la prevenirea și/sau identificarea conflictelor de interese”
30.01.2017, 10:07
Instituția privată Institutul de Politici Publice anunţă organizarea unui concurs de selectare a unei companii sociologice
Detalii: Anunţuri
Prima / Proiecte IPP / TOATE PROIECTELE
 
Sus
Actualizat: 21.03.2017   //  Vizitatori: 1179767
Institutul de Politici Publice Prima ipp@ipp.md Contact Harta
Publicaţii   /   Anunţuri   /   Evenimente   /   Referinţe utile
Tel. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Creat de Trimaran