RSS
Prima Pagina
Contact
Harta
 
 
Prima / Publicaţii / Toate publicaţiile
Toate publicaţiile  
 
16.05.2017, 09:52
Experiențe internaționale de implementare a activității polițienești comunitare - raport
Raport de sinteză bazat pe prezentările experţilor din cadrul Conferinţei Internaţionale ”Activitatea polițienească bazată pe comunitate – cele mai bune practici europene”, desfășurate pe data de 15 martie 2017
 
16.05.2017, 09:45
Filozofia și principiile activității polițienești comunitare - studiu
Activitatea poliţienească desfăşurată în comun cu comunitatea este un concept foarte vechi, care a devenit cunoscut sub numele de „activitate poliţienească comunitară” sau „poliţie comunitară”. Deseori, aceasta mai este numită şi „activitate poliţienească în parteneriat” sau „activitate poliţienească democratică”.Activitatea poliţienească comunitară cuprinde o varietatea de abordări filosofice şi practice şi este încă în evoluţie rapidă. Strategii de poliţie comunitară variază în funcţie de nevoi şi răspunsurile din comunităţile implicate; cu toate acestea, anumite principii de bază şi consideraţii sunt comune pentru întreaga Comunitate eforturile de poliţie.
 
12.10.2016, 15:28
Extinderea accesului la o educație de calitate: obiective ambițioase, dar greu de atins. Studiu de politici educaționale
Scopul acestui studiu constă în identificarea cauzelor întărzierilor care semai întâlnesc în modernizarea învăţământului general și elaborarea de recomandărice ar contribui la accelerarea reformelor în educaţie.
 
21.09.2016, 16:44
Modernizarea și eficientizarea învățămîntului general, studiu
Această lucrare este publicată în cadrul Proiectului „Observatorul societăţii civile în domeniul educaţiei”, finanţat de către Fundaţiile pentru o Societate Deschisă prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova şi desfăşurat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei
 
20.09.2016, 15:43
Moldova între Est și Vest: viziuni din Găgăuzia și Taraclia
Studiile au fost elaborate în cadrul proiectului "Moldova între Est și Vest: viziuni din Găgăuzia și Taraclia", realizate cu suportul financiar al Fondului pentru Drepturile Omului al Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos și Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Romănia și Republica Moldova
 
21.07.2016, 11:02
Eficientizarea sistemului de evaluare a competențelor elevilor: învățarea fără note, autor Mariana Marin
Scopul lucrării constă în analiza politicilor educaționale de implementare în învățământul primar din Republica Moldova a evaluării criteriale prin descriptori și identificarea eventualelor constrângeri ce ar putea diminua eficiența învățării fără note.
 
06.07.2016, 11:04
Manualul național: avem noi oare manuale şcolare de calitate?, aut. Mircea Ciobanu
Lucrarea a fost elaborată în cadrul Proiectului “Observatorul societății civile în reformarea educației”, finanțat de Fundațiile pentru o Societate Deschisă prin intermediul Fundației Soros-Moldova.Scopul lucrării constă în analiza unui parcurs şi elaborarea unor sugestii în contextul posibilităților actuale şi al exigențelor de azi față de procesul educațional.
 
30.06.2016, 11:25
Studiul sociologic "Etica și integritatea academica în învățămîntul general"
Studiul sociolgic, aiciStudiul sociologic, anexe, aici
 
30.06.2016, 11:23
Studiul "Educaţie pentru o societate a cunoaşterii: Cadrul de referinţă al noului Curriculum naţional"
Studiul, aici
 
30.06.2016, 11:21
A. Gremalschi "Formarea competenţelor-cheie în învăţământul general: Provocări şi constrângeri"
Studiul, aici
 
10.03.2016, 11:26
Cunoştinţe, atitudini şi practici referitoare la mobilitatea academică creditară(Armenia, Moldova, Ucraina). Studiu de politici educaţionale
Această publicaţie a fost elaborată cu asistenţa Uniunii Europene. Conţinutul publicaţiei este în responsabilitatea Institutului de Politici Publice şi nu poate fi interpretat în niciun fel ca reflectând punctele de vedere ale Uniunii Europene.Datele şi opiniile din acest studiu sunt ale respondenţilor. Constatările şi recomandările aparţin autorilor şi nu reflectă în mod neapărat poziţiile Forumului Societăţii Civile al Parteneriatului Estic.Autorii aduc sincere mulţumiri tuturor respondenţilor care au participat la interviurile aprofundate, discuţiile în grup şi discuţiile desfăşurate în cadrul cercetării.
 
22.07.2015, 10:15
Securitatea energetica a Republicii Moldova: Vulnerabilitati si perspective
Studiul integral, aici
 
30.06.2015, 10:10
Anti-corupţia în Moldova şi Ucraina - raport
Raportul, aici
 
31.03.2015, 14:45
Evaluarea gradului de implementare a Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului şi a impactului acesteia asupra reprezentanților organelor polițienești de nivel central și local
Acest raport a fost realizat cu suportul Fundaţiei Soros-Moldova în cadrul Proiectului "Garanții procesuale la etapa urmăririi penale”, realizat de Institutul de Politici Publice
 
23.01.2015, 08:56
Spinei, Ion. Politici educaţionale în evaluarea rezultatelor şcolare
Spinei, Ion. Politici educaţionale în evaluarea rezultatelor şcolare: Studiu de politici publice / Ion Spinei; Inst. de Politici Publice. – Chişinău: Lexon-Prim, 2014 (Tipografia Reclama). – 48 p., aici
 
23.01.2015, 08:55
Paiu, Mihail. Analiza politicilor educaţionale din învăţământul general
Paiu, Mihail. Analiza politicilor educaţionale din învăţământul general: Studiu de politici publice / Mihail Paiu; Inst. de Politici Publice. – Chişinău: Lexon-Prim, 2014 (Tipografia Reclama). – 47 p., aici
 
23.01.2015, 08:54
Cara, Angela. Reforma educaţiei incluzive în Republica Moldova
Cara, Angela. Reforma educaţiei incluzive în Republica Moldova: Studiu de politici publice / Angela Cara; Inst. de Politici Publice. – Chişinău: Lexon-Prim, 2014 (Tipografia Reclama). – 64 p., aici
 
23.01.2015, 08:52
Bolboceanu, Aglaida. Accesul, relevanţa şi calitatea educaţiei în instituţiile de educaţie timpurie
Bolboceanu, Aglaida. Accesul, relevanţa şi calitatea educaţiei în instituţiile de educaţie timpurie: Studiu de politici publice / Aglaida Bolboceanu; Inst. de Politici Publice. – Chişinău: Lexon-Prim, 2014 (Tipografia Reclama). – 65 p., aici
 
19.11.2014, 12:25
Policy Brief. Accesul, relevanţa şi calitatea educaţiei în instituţiile de educaţie. Aglaida Bolboceanu
Scopul studiului constă în evaluarea accesului, relevanţei şi calităţii educaţiei în instituțiile de educație timpurie din Republica Moldova. Finalitatea studiului o constituie concluziile referitor la realizările şi problemele de soluţionat în domeniul educaţiei timpurii.
 
22.10.2014, 12:21
Policy Brief. Reforma educaţiei incluzive în Republica Moldova. Angela Cara
Scopul studiului rezidă în analiza evoluţiei paradigmei educaţionale din Republica Moldova de la excluziune la incluziune prin prisma elementelor cheie care asigură succesul unei incluziuni educaţionale: cadrul legal, schimbări la nivel de atitudini, servicii de suport şi mecanisme financiare de susţinere a educaţiei incluzive, Curriculum şi materiale didactice, resurse umane, parteneriate eficiente şi elaborarea de concluzii generale privind consolidarea politicilor educaţionale, a serviciilor de suport, precum şi de creştere a gradului de implicare a părinţilor şi comunităţii în educaţie.
 
Pagina:
1 2 3 4 5 6 7 Urmatoarea
Prima / Publicaţii / Toate publicaţiile
 
Sus
Actualizat: 09.06.2017   //  Vizitatori: 1216759
Institutul de Politici Publice Prima ipp@ipp.md Contact Harta
Publicaţii   /   Anunţuri   /   Evenimente   /   Referinţe utile
Tel. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Creat de Trimaran