RSS
Prima Pagina
Contact
Harta
 
 
Declaratie

Declaraţia reprezentanţilor societăţii civile cu privire la evoluţia situaţiei în raioanele de est ale Republicii Moldova

Declaraţiea unui grup de reprezentanţi ai societăţii civile cu privire la modalitatea de depasire a crizei politice

 

Observator

Observatorul Naţional în domeniul învăţămîntului profesional din Republica Moldova
Observatorul Naţional în domeniul învăţămîntului profesional din Republica Moldova face parte din reţeaua internaţională a centrelor de monitorizare din domeniul învăţământului profesional şi a fost înfiinţat de către Fundaţia Europeană de Formare Profesională (European Training Foundation) pentru ţările din Comunitatea Statelor Independente şi Mongolia.
Anunţuri
05.02.2016, 13:43
Institutul de Politici Publice lansează un nou site www.antidiscriminare.egalitate.md, un instrument eficient pentru raportarea, examinarea cazurilor de discriminare și oferirea unei opinii fundamentate cu privire la soluționarea acestora  
Pagina web va fi gestionată de Institutul de Politici Publice în calitate de aplicant principal al proiectului, în parteneriat cu: Institutul pentru Politici Publice din România, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (în continuare Consiliul) din Republica Moldova și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din România.
28.01.2016, 15:33
Concurs de selectare a companiei sociologice  
Anunțul integral, aici
28.01.2016, 08:41
Concurs de selectare a membrilor Consiliului de experți  
Anutul integral, aici
Detalii: Anunţuri
Evenimente
18.11.2015, 12:41
Sesiunea de instruire a membrilor consiliilor consultative ale direcţiilor raionale / municipale de învăţământ
Agenda, aici Prezentare. Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere. Fisa. Conducerea procesului de elaborare și implementare a proiectelor de dezvoltare a instituției de învățămînt în vederea promovării politicii educaționale naționale și locale Chestionar pentru elevi, aici
12.11.2015, 12:57
Masa rotundă "Educaţie pentru o societate a cunoaşterii: Cadrul de referinţă al noului Curriculum Naţional"
Agenda, aici Proiectul Cadrului de Referinta al Curriculumului National pentru invatamintul primar, gimnazial si liceal: provocari si oportunitati, aici Activitatea 1. Viziunea curriculumului national: atributele generice ale tinerilor cetateni, aici Activitatea 2. Competenţele-cheie dezvoltate prin Curriculumul Naţional în Republica Moldova, aici Activitatea 3. Competenţele-cheie dezvoltate prin Curriculumul Naţional în Republica Moldova, aici
10.11.2015, 15:59
Sesiunea de instruire a membrilor consiliilor de administrare ale direcţiilor raionale / municipale de învăţământ
Agenda, aici Planul de actiuni "e-Educatia 2020", aici Metodologia de evaluare a competentelor digitale pentru cadrele didactice din invatamintul general, aici Conceptia manualului digital, aici Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere, aici Proceduri de evaluare si contestare, aici
09.11.2015, 13:14
Cursul de training în domeniul egalității de șanse și nediscriminării incadrul proiectului “Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile”
Institutul de Politici Publice din Republica Moldova împreună cu partenerii săi: Institutul pentru Politici Publice din Romania, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din Romania, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din Republica Moldova, au organizat trei sesiuni de training în domeniul egalității de șanse și nediscriminării, în perioada 2-5 noiembrie. Sesiunile de training au fost destinate celor 45 de experți și reprezentanți ai societății civile care activează în domeniul drepturilor omului și nediscriminării, atît la nivel național, cît și la nivel local.
27.10.2015, 13:31
Conferința "Formarea competențelor - cheie în învățămîntul general: Provocări și constrîngeri"
Miercuri, 28 octombrie 2015. Institutul de Politici Publice implică societatea civilă în identificarea căilor de afirmare a unui învăţământ centrat pe competenţe, învăţământ ce ar fi orientat spre necesităţile beneficiarilor direcţi ai educaţiei  elevilor, părinţilor, comunităţilor. În cadrul Conferinţei "Formarea competenţelor-cheie în învăţământul general: Provocări si constrângeri", au fost puse în discuţie principalele aspecte ale dezvoltării în continuare a învăţământului general, centrat pe competenţe. Conferinţa a fost organizată în cadrul Proiectului "Consolidarea eforturilor societăţii pentru afirmarea unui învăţământ deschis, participativ, bazat pe performanţă ", implementat de Institutul de Politici Publice cu suportul financiar al Fundaţiilor pentru o societate deschisă, acordat prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova. În cuvântul de salut, rostit la deschiderea Conferinţei, dna Ana Coretchi, directorul Proiectului de Sprijinire a Reformei în Educaţie al Fundaţiei Soros-Moldova, în cadrul căruia se derulează inițiativa Institutului de Politici Publice, a subliniat importanţa participării cât mai active a reprezentanţilor societăţii civile la procesele de elaborare şi implementare a politicilor educaţionale, în promovarea unui învăţământ orientat spre performanţă. Dna Nadia Cristea, Viceministru al educaţiei, a subliniat că în procesul modernizării învăţământului din ţara noastră în prim-plan trebuie să se afle copilul şi dascălii lui, iar procesul de educaţie trebuie să-i ofere fiecărui elev condiţii pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie, cerute de societatea modernă. Institutul de Politici Publice a prezentat în cadrul Conferinţe principalele concluzii şi recomandări ale unui amplu studiu de politici educaţionale, în care sunt abordate aspectele de bază ce ţin de afirmarea în ţara noastră a unui învăţământ centrat pe competenţe: transpunerea competenţelor-cheie în documentele curriculare, evaluarea nivelului de formare şi dezvoltare a competenţelor, participarea ţării noastre la evaluările internaţionale, rolul beneficiarilor direcţi ai educaţiei  elevilor, părinţilor, comunităţilor  în modernizarea educaţiei. Directorul IPP, domnul Arcadie Barbăsrosie, a subliniat importanţa implementării principalelor recomandări ale studiului: echilibrarea Curriculumului naţional în conformitate cu prognozele de dezvoltare socio-economică a Republicii Moldova şi a ţărilor europene, reconceptualizarea sistemului de învăţământ liceal, actualizarea cadrului normativ-juridic în scopul participării ţării noastre în mod obligatoriu la evaluările internaţionale, afirmarea integrităţii academice, diminuarea inflaţiei de note etc. Participanţii la Conferinţă au discutat perspectivele de implementare în ţara noastră a unor mecanisme de promovare şi stimulare a cadrelor didactice şi a celor de conducere în bază de performanţă, de extindere a practicilor de diseminare a rezultatelor evaluărilor interne şi externe, de implicare mai activă a părinţilor şi comunităţilor în viaţa şcolii.
20.10.2015, 16:28
Conferința de prezentare a Raportului de compatibilitate a legislației Republicii Moldova cu principiile globale privind securitatea națională și dreptul la informație
Pe data de 20 octombrie 2015 a avut loc conferința de prezentare a Raportului de compatibilitate a legislației Republicii Moldova cu principiile globale privind securitatea națională și dreptul la informație. Raportul a fost realizat de către Diana-Olivia Hatneanu – avocat cu largă practică internațională și expert în domeniul drepturilor omului, cu contribuţia Mihaelei Vidaicu - doctor în drept, conferenţiar universitar.
14.01.2014, 10:48
Prezentarea publică a Studiului „Raporturile dintre Curtea de Conturi și organele de drept”
Chișinău, 14 decembrie. Autoritățile ce irosesc banii publici pot fi disciplinate printr-o strânsă colaborare între auditori și reprezentanții organelor de drept. Această concluzie a fost enunțată sâmbătă, 14 decembrie, în cadrul prezentării publice a Studiului „Raporturile dintre Curtea de Conturi și organele de drept”, elaborat de Institutul de Politici Publice.   Potrivit autorului studiului, expertul în drept financiar, Petru Balan, „relația de colaborare dintre Instituția Supremă de Audit și organele de drept, din punct de vedere normativ, este una bună,
14.01.2014, 10:32
Prezentarea publică a Studiului „Raporturile dinte Curtea de Conturi și Parlament”
    Chișinău, 3 decembrie. Calitatea gestionării finanțelor publice va spori, dacă Parlamentul se va implica activ în monitorizarea îndeplinirii recomandărilor Curții de Contui. Această concluzie a fost formulată marți, 3 decembrie, în cadrul prezentării publice a Studiului „Raporturile dinte Curtea de Conturi și Parlament”, realizat de Institutul de Politici Publice.   Potrivit autorului studiului, expertul în managementul finanțelor publice Vladimir Arachelov, cadrul normativ actual nu definește procedural și în mod exhaustiv relația dintre Parlament și Curtea de Conturi, fapt
21.08.2012, 16:00
Council of Experts Meeting - August 13th, 2012
The Moldovan Council of Experts held its third meeting in 2012 on August 13th. The expert discussed the latest developments regarding the Transnistrian conflict settlement process: -          the change of leadership in Tiraspol; -          high level official meetings between the leadership in Chisinau and the leadership in Tiraspol; -          the results of the 5+2 rounds of negotiations since their restart in autumn 2011. Amongst other the experts concluded that the election of a new leadership in Tiraspol didn’t take place amid some essential democratic
Detalii: Evenimente / Evenimente BSPN / Evenimente la proiectul recomandările CC
Proiecte
25.01.2016, 09:33
Proiectul "Observatorul societății civile în reformarea educației"  
Proiectul îşi propune să contribuie la sporirea contribuției societății civile la orientarea politicilor educaționale spre dezvoltarea unui învățământ pentru toți şi pentru fiecare
Detalii: TOATE PROIECTELE
Publicaţii
22.07.2015, 10:15
Securitatea energetica a Republicii Moldova: Vulnerabilitati si perspective
Studiul integral, aici
30.06.2015, 10:10
Anti-corupţia în Moldova şi Ucraina - raport
Raportul, aici
31.03.2015, 14:45
Evaluarea gradului de implementare a Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului şi a impactului acesteia asupra reprezentanților organelor polițienești de nivel central și local
Acest raport a fost realizat cu suportul Fundaţiei Soros-Moldova în cadrul Proiectului "Garanții procesuale la etapa urmăririi penale”, realizat de Institutul de Politici Publice
23.01.2015, 08:56
Spinei, Ion. Politici educaţionale în evaluarea rezultatelor şcolare
Spinei, Ion. Politici educaţionale în evaluarea rezultatelor şcolare: Studiu de politici publice / Ion Spinei; Inst. de Politici Publice. – Chişinău: Lexon-Prim, 2014 (Tipografia Reclama). – 48 p., aici
Detalii: Toate publicaţiile
 
Barometrul Opiniei Publice
08.12.2015, 10:22
Barometrul Opiniei Publice, noiembrie 2015
Detalii: Barometrul Opiniei publice
Chestionar
Sustineţi ideea stabilirii prin lege a obligativităţii participării la orice scrutin electoral?
Da
Nu
Nu ştiu
Arhiva
Abonare la noutăţi
Abonare      Dezabonare
 
 
Sus
Actualizat: 05.02.2016   //  Vizitatori: 1075177
Institutul de Politici Publice Prima ipp@ipp.md Contact Harta
Publicaţii   /   Anunţuri   /   Evenimente   /   Referinţe utile
Tel. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Creat de Trimaran